SRBOBRAN.net Web Portal


http://www.srbobran.org/tipps-and-tricks/1/60/134/r-b-college/

Verzija za štampu / To ScreenviewPrezentacije


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA EKONOMIJU I UPRAVU


Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu je obrazovna naučna ustanova koja je osnovana 2006. godine pod imenom Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje. Šest godina kasnije, 2013. godine, u program se uvodi studiranje osiguranja, bankarstva i carina. Visoka škola svojim studentima pruza takvo obrazovanje na osnovu kojeg imaju mogucnost da se zaposle u institucijama odnosno kompanijama kao što su: Poreska uprava, carine, računovodstvene agencije, revizorske kuće, Beogradska berza, brokersko dilerska društva, banke, osiguravajuća društva i dr. Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu je obrazovna naučna ustanova koja je osnovana 2006. godine pod imenom Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje. Šest godina kasnije, 2013. godine, u program se uvodi studiranje osiguranja, bankarstva i carina.

Visoka škola svojim studentima pruza takvo obrazovanje na osnovu kojeg imaju mogucnost da se zaposle u institucijama odnosno kompanijama kao što su: Poreska uprava, carine, računovodstvene agencije, revizorske kuće, Beogradska berza, brokersko dilerska društva, banke, osiguravajuća društva i dr.Visoka škola ima 50 zaposlenih, od toga: 20 doktora nauka, 5 magistara, 20 saradnika u nastavi, kao i veliki broj stručnih saradnika.

Nastavni plan sadrži tri studijska programa  i to:

- računovodstvo i revizija
- bankarstvo, berze i osiguranja
- porezi i carine

Nakon završenih trogodišnjih studija kandidati stiču zvanje: strukovni ekonomista

Visoku školu mogu upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje.

Ukoliko je kandidat studije započeo u drugoj visokoj školi ili fakultetu, omogućeno je da, uz priznavanje položenih predmeta, nastavi studije na Visokoj školi za ekonomiju i upravu.

Godišnja školarina iznosi 1.200 EUR u dinarskoj protivvrednosti (prema srednjem kursu NBS na dan uplate) i sadrži:

nastavu, konsultacije, vežbe, sve udžbenike, neophodna nastavna učila, korišćenje biblioteke i kompjuterske laboratorije.

- Potrebna dokumentacija za upis:

- Diploma o završenoj srednjoj školi i svedočanstva svih razreda

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uverenje o položenim ispitima (ukoliko student prelazi iz druge visokoškolske ustanove).

STUDIJSKI PROGRAMI

1. RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Program traje 3 godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB bodova (u svakoj godini studija po 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodama učenja (interaktivno učenje, mentorsko vođenje, izborni predmeti, praktični rad i sl.) tako da pruža sva potrebna znanja u oblasti računovodstva i revizije.

Spisak izbornih predmeta i raspored po godinama možete pogledati ovde

2. BANKARSTVO, BERZA I OSIGURANJE

Program traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja u oblasti bankarstva, osiguranja i berzanskog poslovanja.

Spisak izbornih predmeta i raspored po godinama možete pogledati ovde

3.POREZI I CARINE

Program traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija po 60). Koncipiran je u skadu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja iz oblasti poreskog sistema i carinske delatnosti.

Spisak izbornih predmeta i raspored po godinama možete pogledati ovde

BUDITE OD ONIH KOJI ZNAJU

 Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4®