SRBOBRAN.net Web Portal


http://www.srbobran.org/news/1/5223/1054-1041-1040-1042-1045-1064-1058-1045-1034-10451043-1056-1040-1026-1040-1053-1048-1052-1040/

Verzija za štampu / To ScreenviewОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА


Испуните законску обавезу

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина ОПШТИНА СРБОБРАН

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН Одељење за привреду, буџет и финансије -Одсек за утврђивање и наплату изворних јавних прихода општине

21480 Србобран, Трг Слободе 2

Телефон:021/730-020; Факс:021/731-079

ОБ A В Е Ш Т Е Њ Е

-ОБВЕЗНИЦИМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Обавештавају се обвезници пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за треће тромесечје 2016.године доспева 15.08.2016. године (45 дана од дана почетка тромесечја) .

До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за 2016. годину обвезник је дужан да у 2016. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2015. године.

На износ утврђене обавезе и аконтација којe нису плаћенe у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

ИСПУНИТЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ ОБАВЕЗУ НА ВРЕМЕ КАКО БИ ИЗБЕГЛИ ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4®