SRBOBRAN.net Web Portal


http://www.srbobran.org/news/1/5210/unapre272-enje-vodovodne-mre-e-u-nadalju/

Verzija za štampu / To ScreenviewUNAPREĐENJE VODOVODNE MREŽE U NADALJU!


Pristupa se rešenju problema koji dugo vremena postoji u Nadalju, a peridično ometa redovnu isporuku vode domaćinstvima.

Prema rečima Darka Nenezića, vd direktora JKP „Graditelj“, pristupa se rešenju jednog od problema sa kojim se susreću stanovnici naseljenog mesta Nadalj, kada zbog havarije na bilo kom delu vodovodne mreže celo selo ostane bez vode, vršeći rekonstrukciju vodovodnih šahtova duž cele vodovodne mreže.

.

- U okviru predviđenih radova vršiće se zamena deoničkih zatvarača i ventila na uličnim šahtovima, čime će se omogućiti podela vodovodne mreže na više nezavisnih segmenata što će rešiti postojeći problem kada se zbog bilo kojeg kvara na vodovodnoj mreži ili priključka korisnika obustavljala isporuka vode u celom naselju, dodaje Nenezić.

Osim zamene ventila radnici JKP „Graditelja“ će izvršiti i zamenu neispravnih hidranata kao i ugradnju novih na lokacijama pozicioniranim tako da se omogući efikasno ispiranje vodovodne mreže.

O dinamici radova i terminima obustave isporuke vode za vreme trajanja izvođenja radova JKP „Graditelj“ će blagovremeno obavestiti sve korisnike.
Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4®