SRBOBRAN.net Web Portal


http://www.srbobran.org/news/1/5176/1053-1054-1042-10541059-1051-1040-1043-1040-1034-104510591042-1054-1044-1054-1057-1053-1040-1041-1044-1045-1042-1040-1034-1045/

Verzija za štampu / To ScreenviewНОВО УЛАГАЊЕ У ВОДОСНАБДЕВАЊЕ!


Заједно у инвестиције...

Пуштено у рад постројење за прераду воде на Вашаришту

Након недавно реализованог Пројекта изградње постројења за пречишћавање воде у Надаљу ЈКП „Градитељ“ је реализовао сличну инвестицију и на Вашаришту.

У питању је постројење за поправку квалитета воде за пиће. Уграђени су филтери који уклањају садржај гвожђа, мангана, арсена, боју, мутноћу и обезбеђују микробиолошки исправну воду.

Заједничка улагања

У разговору са председником општине Нешком Честићем сазнајемо да је пројекат реализован заједничким улагањима Покрајинског секретаријата за водопривреду, Општине Србобран и ЈКП Градитеља.

У склопу реализације пројекта извршена је адаптација постојећег објекта водозахвата на Вашаришту, извршена је санација бунара који није био у систему водоснабдевања дуже од десет година, набављена је опрема за пречишћавање воде, уграђена нова аутоматика и извршено опремање бунара.

Грађевинске и инсталационе радове су изводили радници службе водовода ЈКП „Градитеља“, опремање бунара и постављање аутоматике радници запослени на извориштима, а испоручилац опреме за пречишћавање водеје CWG Balkan која је на расписаном тендеру била најповољнији понуђач. Вредност испоручене опреме за поправку квалитета воде износи 2.250.000 динара а укупне инвестиције преко 4 милиона динара.

Више воде на располагању корисницима

Реализована инвестиција је само један у низу корака које ЈКП „Градитељ“ предузима  у погледу подизања нивоа пружених услуга у области водоснабдевања.

У оквиру припрема за предстојеће лето и повећаних потреба за пијаћом водом пуштено је у рад постројење капацитета 40м3/часу прерађене воде.

Како наводи Руководилац водовода Немања Мацура Извориште воде Вашариште је изграђено 70-их година прошлог века. На њему се налазе два бушена бунара која су деценијама коришћени за снабдевања Вашаришта, а од 2002-е године и изградње водовода преко моста извориште се користило само као помоћно  за време повећаних потреба за водом у летњим периодима и то само са једним активним бунаром.

У оквиру припрема за предстојеће лето опремљен је и резервни бунар Б3-а и завршена ревитализација бунара Б-4на централном изворишту Поповача.

Предузети кораци ће омогућити да и ово лето протекне без већих проблема у водоснабдевању, а већ се предузимају и кораци како би се и наредно дочекало спремно и са довољним количинама расположиве воде.

ЈКП „Градитељ“ је расписао тендер за набавку опреме за бунаре у Турији и Надаљу, а у току јула месеца ће расписати тендер за бушење и опремање новог бунара на Поповачи. Вредност ове две инвестиције је преко 10.000.000 динара.

Планови за наредни период

Осим ових директних инвестиција у подизање квалитета водоснабдевања ЈКП „Градитељ“ је управо завршио и Пројекат интегрисаног система заштите свих изворишта воде којима управља.

На свим извориштима воде постављен је савремени видеонадзор, противпровални, противпожарни и противпоплавни систем са 24-орочасовним мониторингом.

У разговору са В.Д. директором Дарком Ненезићем сазнајемо да је у току постављање и локалне бежичне ethernet мреже којом ће сва изворишта бити обједињена и након завршетка тих радова приступиће се уградњи система за даљински надзор и управљање свим погонима за производњу и прераду воде чиме ће се омогућити да се са једне локације контролише сва производња воде за пиће.

Осим улагања у производњу и прераду воде Градитељ ће предузимати кораке и на инвестиционом улагању и реконструкцији водоводне мреже. У другој половини августа треба да отпочне реконструкција шахтова, деоничких затварача и хидраната на водоводној мрежи у Надаљу чиме ће се у случају хаварија смањити број корисника који привремено остају без воде и омогућити адекватно испирање водоводне мреже.
Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4®