Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Info Kategorija / Društvo
Saop?tenje


Održan okrugli sto u Vrbasu.У суорганизацији Еколошког покрета Врбаса и СО Врбас одржан је округли сто на тему процесуирања еколошких пријава и третирања проблематике загађивања вода.

Тема је била процесуирање еколошких пријава и третирање проблематике загађивања вода.

Састанку су присуствовали представници судства Врбаса и Куле, општинског тужилаштва, полиције и инспекције. Затим представници Министарства заштите животне средине и просторног планирања, Риболовачког савеза Војводине, представници медија и заинтересовани грађани.

Уз уводну презентацију Весне Митровић о раду инспекцијских служби Министарства заштите животне средине и просторног планирања и активности на одвођењу и третману отпадних вода општина и индустрије Врбаса и Куле од стране председника општине Врбаса, магистра Жељка Лаиновића, развила се дискусија из које се искристалисало заједничко запажање учесника о потреби приоритетног решавања проблема из области заштите животне средине а нарочито оних везаних за Велики бачки канал. С тим у вези изнете су следеће констатације и мишљења:

Локално тужилаштво а онда и судство до сада није добило прилику да процесуира ни једну еколошку пријаву. Уколико се то деси, поступак ће се спровести како Закон налаже и у најкраћем року.

Ако уважимо територијални принцип процесуирања пријава, по коме надлежност имају органи гоњења и правосудне институције на чијој територији се налази субјекат против кога је покренута пријава – Републичка водопривредна инспекција не оправдава своје постојање, јер, на потезу најгорег загађења вода у Србији и по многима у Европи, не види загађеност нити загађиваче.

Локална полиција ће у овој области своје активности такође спровести у складу са Законом и правилима службе а у уској координацији са општинским тужилаштвом. Такође ће одговорити на сваки позив грађана и ставити се на располагање у активностима евидентирања акцидентних ситуација, прављењем службених забелешки.

Недостатак судске праксе може умногоме да успори и отежа судски поступак те је очигледна потреба организовања низа едукација за судије и тужиоце у овој области, где би пренос искустава из других земаља за њих био свакако драгацен.

Брзо реаговање на терену, које је неопходно за квалитетно формирање пријаве, подразумева високу координацију и сарадњу инспекција, еколошких и риболовачких организација и овлашћених установа за анализу узорака воде. Ова сарадња је сада на ниском нивоу и ако постоји, увек је једносмерна - од цивилног ка јавном сектору (често без еха). У локалним срединама са црним еколошким тачкама попут Великог бачког канала, морала би постојати од надлежног министарства овлашћена установа за испитивање квалитета вода.

Очигледна је потреба децентрализације и преноса неких надлежности инспекцијског надзора на локал. Постојећи прописи не дају овлаћења локалним инспекцијским органима за  надзор и процесуирање пријава у области заштите земљишта и вода, већ само буке и ваздуха. Имајући у виду изразитo пољопривредни карактер нашег региона, са 720 километара каналске мреже само у три еколошки угрожене општине - Куле, Врбаса и Србобрана, закључујемо да је надзор над најважнијим аспектима заштите животне средине, просторно дислоциран и потенцијално неефикасан. Ситуација на терену потврђује нашу констатацију.

Запажамо и потребу транспарентности и јавности процесуирања еколошких пријава како би се умањио неспоран утицај схажног лобија загађивача на сам ток поступка.

На крају, закључујемо да смо овом нашом иницијативом учинили пионирски корак у испитивању могућности јачег укључивања, како државних надзорних органа и правосудног система, тако и грађана у активну примену Закона у области заштите животне средине. Овакви састанци морали би се поновити и са истом темом организовати како у локалнимм срединама, тако и на највишем државном нивоу јер,

БЕЗ ПРИМЕНЕ ПРАВА И ПРАВДА ЈЕ НЕДОСТУПНА

За Еколошки покрет Врбаса

председник: Ратко Ђурђевац

 

Postavio: Srbobran.net dana 2008.11.18

 

 

Glasaj
     


Učitava se...
 Prijavi se
Pretraga

KURSNA LISTA

stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4® | Redakcija | Design and Development Edit by: 2N - N.Nenadov | Pratite nas na društvenim mrežama