Vrh

Tvoja trenutna lokacija:  Index / Info / Info Kategorija / Ekonomija
Упутство пољопривредницима


Шта то производи афлатоксин..

С обзиром на прошлогодишњу појаву афлатоксина коју проузрокује гљива Aspergilus sp., Пољопривредна стручна служба из Врбаса излази са саопштењем о томе како препознати патоген на парцели односно како га уочити, као поступати са тим клиповима, а такође како такав производ складиштити.ASPERGILLUS sp., проузроковач афлатоксина и како га спречити

Сви регионални центри Прогнозно извештајне службе заштите биља, Управа за заштиту биља, Министарство  Пољопривреде, шумарства и водопривреде отпочели су мониторинг здравственог стања раних, средње раних и касних хибрида меркантилног кукуруза (Род 2013.). Мониторинг се врши постављањем хватача спора у циљу откривања присуства спора патогена у ваздуху, као и визуелним прегледом усева кукуруза на присуство проузроковача плеснивости клипа гљиве рода Aspergillus sp., гљиве рода Fusarium sp., као и на и присуство оштећења од инсеката.

Aspergillus-Aspergillus, је гљива која производи секундарни метаболит микотоксин који се назива афлатоксин. Та врста токсина представља најканцерогенију познату супстанцу.

Једном створени микотоксини остају у биљкама и биљним производима, ако се нађу у ланцу исхране, могу проузроковати болести људи и животиња-МИКОТОКСИКОЗЕ.

Фактори који погодују развоју болести су високе температуре, ниска влажност ваздуха и смањена отпорност биљака у току вегетације, што ствара добре услове за одржавање спора Aspergillusa у ваздуху. Болест се шири помоћу инсеката и ветра, а инфекција се дешава у првом реду кроз кукурузну свилу, у време цветања и опрашивања.

У каснијем периоду, повољни услови за напад, тј. улазак спора у зрно јесу оштећења зрна од инсеката, тј. физички оштећена опна и перикарп зрна кукуруза.

Инфекција овом гљивом може бити остварена и касније у складишту, када развоју гљиве погодује висока температура и повећана влажност.

Симптоми болести се могу видети на зрну кукуруза у виду пудерасте превлаке жуто-маслинасто-зелене боје.

 

 

I ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ О НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА У ПОЉУ, ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И ЧУВАЊУ КУКУРУЗА У КЛИПУ ИЛИ ЗРНУ

1. Превентивне мере у пољу (важе за све и мале и велике произвођаче)

Гајење толерантних хибрида према патогеним гљивама и инсектима је једна од основних мера у сузбијању трулежи клипа. Иако хибриди могу варирати у осетљивости, не постоји потпуно отпоран генотип на трулеж клипа. Хибриди са тањо комушином су више осетљиви на ружичасту трулеж.

Хибриде који су осетљиви на трулеж клипа не треба гајити у областима у којима дужи низ година постоји овај проблем или проблеми са микотоксинима. Гајење раностасних хибрида је најбоља превентивна мера, јер они раније сазревају и омогућавају ранију бербу, пре наступања кишних периода када је могућност инфекције  велика.

Агротехничке мере укључују све мере које се предузимају у циљу сузбијања већине биљних болести: обрада и ђубрење земљишта, плодоред, време сетве, наводњавање и сузбијање корова и инсеката и др. Већина токсигених гљива презимљава у биљним остацима, па је уништавање прошлогодишњег инокулума путем плодореда и обраде земљишта још једна од могућности у смањењу продукције микотоксина.

Контролу интензитета напада у пољу треба обављати на сваких недељу дана, уклањањем комушине и оцењивањем клипова са 100 биљака (у прилогу – Начин прегледа усева). Уколико постоји више од 10% клипова са интензивним симптомима трулежи (плесни) то поље треба што пре обрати и осушити зрно на мање од 14% влаге.

Берба - Комбајн подесити тако да прави што мања оштећења, уколико има симптома плесни уклањати клипове са симптомима и обезбедити капацитете за сушење, да би се избегло било какво задржавање зрна. Кукуруз треба брати када је влага зрна ≤ 24%. У највећем броју случајева ранија сетва значи и мању концентрацију микотоксина. Уколико се зрно сувише дуго суши на пољу, у неповољним временским условима, преостала влага у зрну може бити довољна да у условима чувања обезбеди континуирани развој гљива које су извршиле инфекцију на пољу. Исто тако, у сушним годинама не треба остављати клип да се суши на њиви због пуцања зрна, јер су таква оштећења места инфекције патогеним гљивама.

2. Сушење зрна (важе за све и мале и велике произвођаче)

После бербе потребно је у што краћем року смањити садржај влаге у зрну да би се зауставио развој гљива, њихова физиолошка активност и продукција микотоксина. Сушење зрна до 14% влаге треба да обавити у року од 24-48 часова после бербе. После сушења треба избегавати складиштење топлог зрна у хладна складишта, јер ће се појавити кондензација. Из наведених разлога, потребно је охладити зрно до 2-5оC после сушења, а пре складиштења. С обзиром да у нашој земљи од укупне пољопривредне производње највећи деоприпада мањим произвођачима, могућности вештачког сушења кукуруза су мале. Стога се кукуруз углавном суши природним путем и чува у кошевима или различитим пприлагођеним складиштима. У таквом условима зрно, које не би смело садржавати више од 24% влаге, треба пажљиво прегледати и одбацити све клипове са промењеном бојом (црвена, ружичаста, љубичаста, бела), испуцалим или исклијалим зрнима (виви-парија), механички оштећене клипове, као и делове кочанке и нечистоће. Овакав начинсушења је безбедан само ако је атмосферска влага 55% до 75%, а температура 40 до150C .

3. Чување зрна – важе за малe произвођачe

1. Обезбедити исправно хигијенско стање складишта пре уношења зрна и одржавати хигијену током складиштења. Сви простори за чување морају бити, пре уношења зрна хигијенски исправни, а касније се морају редовноконтролисати услови у њима.

2. Обавезно одвојити прошлогодишњи род од овогодишњег

3. Не складиштити кукуруз на бетону да не би дошло до појаве кондензације

4. Спречити механичке повреде и повреде од инсеката

5. Складишни простор мора имати неометан проток ваздуха или се свакодневно проветравати.

6. Одржавати одговарајућу температуру у складишту. Tемпература и релативна влажност ваздуха у складиштима утичу и на састав микофлоре зрна. На температури од 50 до 100 C, складишне гљиве се развијају веома споро, док је на повишеној температури (преко 20 0 C) пораст веома брз.

7. Редовно пратити појаву трулежи на клипу и зрну и одбацити болесне. Трулеж клипа у зависности од проузроковача може бити различите боје - зелене, беле, црне или јарко црвене..За сада не постоје расположиви фунгициди који се ефикасно користе за контролу развоја гљива на зрну за људску употребу. Регистровано је неколико препарата, под различитим именом, на бази органских киселина а то су пропионска и изобутирична киселина или мешавине ових киселина с амонијум изобутиратом... Ове киселине не одстрањују претходно формиране микотоксине у зрну, али могу зауставити развој гљива и тиме даљу биосинтезу микотоксина.

4. Складиштење кукуруза у клипу - важе за малe произвођачe

1. Складиштење у дрвеним и металним складиштима (чардак, кош) обавља се након темељног чишћења и третирања против складишних инсеката.

2. Одбацити сав кукуруз са болесним и оштећеним зрнима (клипове).

3. Најпре уносити кукуруз са мање влаге (до 20%), а у горњим слојевима складиштити влажнији (до 25%). Кукуруз са већом влагом, нарочито преко 28%, пре складиштења треба одложити на неко суво и промајно место, у тањем слоју, док влага не достигне 25% или мање (ако је количина кукуруза већа).

4. Складишта треба да буду добро аерисана.

Прилог

Начин прегледа усева

Прегледати на 10 места по 10 биљака у низу - отворити комушину и прегледати клипове, по датом шематском приказу;

Преглед извршити на присуство плесни (Aspergillus spp. - мицелија жуто-маслинасто- зелене боје и Fusarium spp- и мицелија бело-ружичасте боје,


 

II ПРЕПОРУКЕ ЗА СКЛАДИШТАРЕ

Пре пријема зрнасте робе

1. Проверити статус и хигијену складишта и окружења, тј. силосних ћелија предвиђених за пријем зрнастих култура, пријемних кошева, свих транспортера, сушаре за зрнасте културе, аспирационог система и просторије за чување узорака и извршити њихово детаљно чишћење (свако место, све мртве углове и удубљења у која зрнена маса може да доспе и остане до новог чишћења) и њихову дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију; извршити санацију грађевинских недостатака у складишту, тј. затварање свих пукотина и отвора ради спречавања развоја и појаве штеточина;

2. Проверити исправност уређаја за мерење температуре (Правилник о метролошким условима за силотермометре ("Сл. Лист СРЈ", бр. 80/94, 28/96 и 12/98)) и проветравање зрнене масе кукуруза, путем активне или контролисане вентилације.

3. Проверити исправност уређаја за примену фумиганата и контактних инсектицида у циљу сузбијања складишних инсеката, како би се избегла нова оштећења зрна кукуруза и потенцијални развој микроорганизама,

При пријему зрнасте робе

1. Утврдити показатеље квалитета зрнасте робе;

2. Припремити зрнасте робу за ускладиштење, тј. извршити њено чишћење, сушење и разврставање. У складу са Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09), Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутог теста, ("Сл. Лист СРЈ", бр. 52/95 и "Сл. СЦГ", бр. 56/2003), Правилником о квалитету хране за животиње (Сл. Гласник РС 4/2010) и Правилником о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Сл.гласник РС 25/2010), организовати прије исправног кукуруза у складишта.

Складиштење кукуруза

1. Припремити пријемна места, ако их има више покушати разврстати кукуруз у односу на влагу семена (влага се одређује брзим мерачима);

2. Обавезно пречистити семе пре стављања у сило ћелије;

3. Уколико кукуруз има влагу изнад 15% обавезно осушити;

4. Кукуруз држати на 14% влаге током складиштења, визуелно плеснив одбацити;

5. Након сушења кукуруз уколико постоје услови охладити на 4 0Ц и вршити сталну контролу влажности и температуре и по потреби аерацију (елевирање);

6. Дневно мерити темперaтуру на нивоу силосних ћелија;

7. Контролу параметара у силосу (садржај воде, плесни) вршити на сваке 2 недеље;

8. Контролу складишних штеточина (инсеката);

9. Примена фунгицида у складишту (дозвољених) који иако не делују на већ створен токсин нити смањују концентрацију делују превентивно на стварање нових жаришта;

10. Уколико у силосима не постоје сушаре а зрно има повећану влагу и користиће се за исхрану стоке препоручљиво је конзервисати средствима за спречавање развоја плесни на бази пропионата и органских киселина;

11. Редовна контрола на присуство плесни и микотоксина код дужег складиштења – најважније правилно узорковање, препорука по ЕУ Директиви EC/401/2006 ( у прилогу).

 

Прилог

Узорковање житарица и производа од житарица

Обзиром на неравномерну расподелу микотоксина у житарицама и важност обезбеђивања репрезентативности узорка, приликом узорковања житарица за анализу на садржај микотоксина неопходно је придржавати се препорука прописаних Европском регулативом (EC/401/2006)*. Регулативом EC/401/2006 прописана су два начина сакупљања узорка за анализу на садржај микотоксина у зависности да ли је почетни материјал (лот) из којег се узима узорак већи (Табела 1) или мањи (Табела 2) од 50 тона.

Према прописаној методологији, величина збирног узорка који је потребно узети, зависи од укупне количине почетног материјала из којег се узима узорак. Зависност величине узорка за анализу у зависности од почетне количине узорка (лот-а) приказана је у Табели 1.

Табела 1.
Дељење лот-ова на сублот-ове у зависности од тежине лота

Величина лота

Тежина или број сублотова

Број појединачних узорака

Збирни узорак

≥1500 t 500 t 100 10 kg

300 – 1500 t 3 сублота 100 10 kg

50 – 300 t 100 t 100 10 kg

<50 t - 3-100 1-10 kg

- Под условом да сублот може да буде физички одвојен, сваки лот треба поделити на сублотове према Табели 1. Имајући у виду да тежина лота није увек једнака збиру тежине сублотова, тежина сублотова може прећи наведену тежину за највише 20%. У            случају да се лот не може физички раздвојити на сублотове, из лота је потребно узети минимум 100 појединачних узорака.

- Сваки сублот је потребно посебно узорковати.

- Број потребних појединачних узорака је 100; а тежина збирног узорка износи 10 kg.

- Уколико из неког разлога (облик амбалаже, тип превозног средства, велики силоси и складишта, и сл.) није могуће извршити узорковање према описаној процедури, може се применити другачији метод узорковања. Том методом узорковања такође треба обезбедити репрезентативан узорак, а наведени поступак је потребно детаљно описати и документовати. Овакав тип узорковања се често примењује у случају складиштења велике количине житарица у складиштима или у силосима.

Уколико је укупна количина житарица и производа од житарица из којих се узима узорак за анализу мања од 50 тона узорковање се врши према Табели 2.

Табела 2.
Број појединачних узорака као и количина збирног узорка у зависности од
тежине лота.

Тежина лота (kg)
Број појединачних узорака
Збирни узорак (kg)

≤ 50 3 1

50-500 5 1

500-1.000 10 1

1.000-3.000 20 2

3.000-10.000 40 4

10.000-20.000 60 6

20.000-50.000 100 10

Уколико је укупна количина житарица и производа од житарица мања од 50 тона, број појединачних узорака се креће од 10 до 100. Број појединачних узорака зависи од тежине лота, а укупна количина збирног узорка се креће од 1 до 10 kg. За веома мале количине (≤ 0,5 тона), узима се мањи број појединачних узорака, тако да укупна количина збирног узорка не сме бити мања од 1 kg.

У случају да се узорковање врши приликом пријема или испоруке житарица у великим складиштима и силосима, неопходно је утврдити динамику узимања узорака према наведеној процедури, а у зависности од количине.

Методе за анализу микотоксина

У сврху контроле житарица, али и других улазних сировина, произвођачима хране и хране за животиње се препоручују брзе методе за одређивање микотоксина. Најчешће се користе оне на бази имунохемијског одређивања (тзв. ELISA), као и квантитативни имунохроматографски тестови засновани на тест тракама. Ове методе припадају групи брзих метода тзв. “screening” метода које својом поузданошћу апсолутно могу задовољити њихове потребе. Апарати и потрошни материјал за ове методе су већ дуже време присутни на нашем тржишту и није потребна значајна обука за коришћење ових метода. Сваки добављач ове опреме ће у разумном временском року обучити своје кориснике за извођење ових тестова.


 

 

Стручна служба ПСС Врбас ДОО, Врбас

Све потребне информације

Прогнозна извештајна служба ПСС Врбас – Дипл.инг. Весна Дурутовић, тел: 064/6427-180

Стручна служба ПСС Врбас
Дипл.инг. Владимир Ранков, тел: 064/6427-178,               
Дипл.инг. Горан Копривица, тел:064/6427-183 

Postavio: Srbobran.net dana 2013.10.02

 

 

Glasaj
     


Učitava se...
 Prijavi se
Pretraga

KURSNA LISTA

stampaj | Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4® | Redakcija | Design and Development Edit by: 2N - N.Nenadov | Pratite nas na drutvenim mreama