SRBOBRAN.net Web Portal


http://www.srbobran.org/news/1/20/biser-odr-ao-skup-tinu/

Verzija za štampu / To ScreenviewBISER odr?ao skup?tinu


Društvo za MNRO "Biser" 29.oktobra održalo izbornu Skupštinu. Izabran drugi saziv sa mandatom do 2012. godine.

Na sastanku...


U prostorijama Bisera


Izabrani su Upravni i Nadzorni odbor kao i komisije za rad sa roditeljima, sa osobama umerene i teske retardacije, sport i rekreaciju i kulturno zabavni zivot, predsednik društva, sekretar i blagajnik. Svoje delegate u Skupštinu, u skladu sa Statutom, kao i u svim društvima u Vojvodini, dale su ustanove: Centar za socijalni rad, Dečiji vrtić, sve četiri osnovne škole  i dom zdravlja. Na žalost,  svog delegata nije dala opština Srbobran, uz obrazloženje načelnika "da opština neće imati svog delegata", pa je tako naša opština jedina u Vojvodini koja je svog delegata uskratila ovakvom udruženju. 

Na dnevnom redu Skupštine, pored izbora razmatran je izveštaj o radu i Plan i program rada sa finansijskim planom i smernicama za rad u 2009. godini.

Gđa Slavka Popić je još jednom izabrana za predsednicu Društva za MNRO Biser, dok su novi članovi Upravnog Odbora : Dragana Miletić, Nikolovski Draginja, Šandin Ljiljana, Alenka Slavnić, Ana Moric Brašnjo, Senka Đakonović i Slavica Janošev.

D.M.
 
Powered by Koobi:CMS 7.31 © dream4®